Hem
Fiberförening
Hjälp & Tips
Kontakta BH-Fiber
På gång i Böckersboda
Sommaren 2020
Bildgalleri
Kontakta Byalaget
Byalaget

Årsmöte Inställt!
På grund av det rådande läget i Sverige är
Byalagets årsmöte inställt.
Ny tid för mötet kommer när omvärden lugnat ned sig.
Det samma gäller Fiberföreningen. 

På en grusås nära Norrkvarn vid Göta Kanal ligger Böckersboda by. Här samsas kulturarv från helt olika tider på ett spännande sätt. Inne bland ålderdomlig bybebyggelse finns två stora skeppssättningar från järnåldern.