Hem
Fiberförening
Hjälp & Tips
Kontakta BH-Fiber
På gång i Böckersboda
Sommaren 2020
Bildgalleri
Kontakta Byalaget
Byalaget

Årsmöte Inställt!
På grund av det rådande läget i Sverige är
Byalagets årsmöte inställt.
Ny tid för mötet kommer när omvärden lugnat ned sig.
Det samma gäller Fiberföreningen. 
Böckersboda-Håttorp Fiberförening Grundades Juni 2011

Och har i dagsläget 35 st anslutningspunkter, varav 29 är aktiva och använder en eller flera tjänster i det optiska nätet.
BH-Fiber är ansluten till Mariestads Stadsnät, men är en självständig förening med 100% ägande av infrastrukturen som som nätet består av.  
BH-Fiber drivs som en ekonomisk förening med momsplikt.
Styrelsen 2016
Ordförande 
Per Aleniusson
Kassör & Styrelseledamot
Eva Walkhed
styrelseledamot
Daniel Andersson 
styrelseledamot
Henric Salmonsson
styrelseledamot
Anders Johannson 
Styrelsesuppleant
Jan Samuelsson